УГОДА КОРИСТУВАЧА ( ВІДКРИТА ОФЕРТА)

«IT-marketing студія PLESA» (далі Адміністратор) публікує даний Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг та продаж товарів на веб-сайті.

Адміністратор надає послуги та здійснює продаж товарі на веб-сайті https://shop.blackanddecker.ua/ на умовах, описаних в цьому документі. Діюча версія Угоди з усіма змінами доступна за посиланням: https://shop.blackanddecker.ua/privacy-policy/.

Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача з веб-сайтом.

Взаємодією з веб-сайтом або його відвідування Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди про використання.

ТЕРМІНИ

IP-адреса веб-сайту – певний діючими в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та / або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних імен;

адміністратор – юридична особа, яка здійснює  технічне адміністрування веб-сайту, забезпечує його функціонування на апаратному рівні та вирішує всі технічні питання пов’язані з його працездатністю;

веб-сайт (загальне значення) – сукупність сторінок (вузлів), доступних в мережі Інтернет, які об’єднані по змістом і навігацією, за якими закріплений унікальний IP-адреса, розташований в мережі інтернет за адресою: https://shop.blackanddecker.ua/, а також його похідні і піддомени, на яких розміщується інформація про Адміністратора;

дистриб’ютор – юридична особа, що на підставі договірних зобов’язань, даної оферти та чинного законодавства України здійснює продаж товарів торгівельної марки Stanley Black&Decker. Дистриб’ютором згідно з даною офертою є Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство «ЕСКО»;

інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

компанія – Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, яка є виробником  товарів, що реалізуються на веб-сайті та представлена на території України в особі представництва «СТЕНЛІ БЛЕК ЕНД ДЕКЕР ДОЙЧЛАНД ГМБХ»;

користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що відвідала веб-сайт з метою замовлення і покупки товару у Адміністратора;

особистий кабінет – частина інформації на веб-сайті, доступна для перегляду Користувачеві. Структуру і інтерфейс Особистого кабінету визначає Адміністратор. Структура і інтерфейс Особистого кабінету можуть змінюватися, але Адміністратор гарантує Користувачеві збереження раніше внесених ним даних;

процедура «Знай свого клієнта» або KYC процедура – (від англ. Know Your Customer) це процедура, що використовується для встановлення та підтвердження особи Користувача та перевірки такого Користувача відповідно до встановлених міжнародних стандартів, шляхом аналізу даних та інформації.

реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм веб-сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів веб-сайту.

товар(и) – це предмети, що пропонуються до продажу на веб-сайті, які є об’єктом угоди сторін, були обрані Користувачем (покупцем) на веб-сайті та поміщені у кошик, або вже придбані дистанційним способом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

1.2. Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Адміністратор просить його покинути даний веб-сайт.

1.3. Починаючи використовувати будь-який сервіс веб-сайту, пройшовши процедуру реєстрації або здійснюючи замовлення на веб-сайті Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси веб-сайту. Використання можливостей і сервісів веб-сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов’язань додержуватись правил і інструкцій користування послугами.

1.4. Адміністратор пропонує Користувачеві послуги з використання веб-сайту для придбання товарів.

1.5. Веб-сайт використовується Адміністратором на свій розсуд. З метою оптимізації та поліпшення роботи веб-сайту, а також для поліпшення якості надаваних послуг, Адміністратор має право з власної ініціативи без додаткового повідомлення Користувачів додавати, змінювати, прибирати функціональні можливості веб-сайту, інтерфейс веб-сайту, роботу веб-сайту, тематику веб-сайту, а також будь-яким іншим способом вносити зміни в структуру веб-сайту, програмний код веб-сайту.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Адміністратор має право надавати на веб-сайті будь-які послуги для необмеженої кількості Користувачів сайту.

2.2. Використовуючи сервіси веб-сайту Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, що він ознайомлений з Загальною політикою конфіденційності Stanley Black & Decker, Політикою щодо файлів cookies та Політикою проведення процедури «Знай свого клієнта».

2.3. Використовуючи сервіси веб-сайту Користувач також дає згоду на збирання та обробку персональних даних.

Звертаємо увагу! Термін збору, зберігання і обробки його персональних даних є безстроковим. Однак, Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину. Детальніше щодо питань збору, зберігання і обробки персональних даних Користувачів можна ознайомитись в Загальній політиці конфіденційності Stanley Black & Decker, що розміщена на веб-сайті за посиланням.

2.4. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу веб-сайту або з моменту реєстрації Користувача, або з моменту здійснення замовлення Користувачем на веб-сайті і діє безстроково.

2.5. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на веб-сайті та/або розсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі придбання товару / реєстрації.

Звертаємо увагу! Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в інформаційному повідомленні.

2.6. При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з нею Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

2.7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

2.8. Для оплати товарів на веб-сайті можуть бути використані платіжні системи.

2.9. Адміністратор залишає за собою право одноосібного вибору платіжних систем обслуговуючих всі види платежів на веб-сайті.

2.10. Користуючись сервісами веб-сайту, приймаючи умови даної угоди Користувач визнає і погоджується з умовами здійснення платежів на веб-сайті.

2.11. Використання можливостей і сервісів веб-сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов’язань додержуватись правил і інструкцій з користування послугами.

2.12. Адміністратор не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.

2.13. Адміністратор не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на веб-сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснене як в рамках веб-сайту, так і іншими можливими способами.

2.14. Вся розміщена Користувачами на веб-сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі веб-сайту не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

2.15. Адміністратор сумлінно виконує свої зобов’язання перед покупцями, зокрема:

– своєчасно, але не пізніше ніж протягом __-х робочих днів, обробляє відповідні замовлення і звернення покупців щодо товарів інформація про які розміщена на веб-сайті;

– своєчасно інформує покупців про неможливість поставки відповідного товару / надання послуги;

– своєчасно розглядає і дає мотивовану відповідь на запити, що надходять від покупців скарги, претензії і пропозиції, пов’язані з діяльністю користувача на веб-сайті;

– виконує вимоги законодавства, що регулює правовідносини покупців.

– надає покупцям документ, який підтверджує купівлю товару / послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний або касовий чек, квиток, талон або інший документ. Документ повинен в обов’язковому порядку містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови.

2.16. Адміністратор не провадить перевірку розміщеної Користувачами інформації і не несе відповідальності за законність розміщеної інформації.

2.17. Приймаючи умови даної Угоди Користувачі розуміють і повністю погоджуються з тим, що:

• Адміністратор не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністратор докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

• Адміністратор не гарантує, що послуги та/або товари будуть відповідати вимогам Користувача і надаватися безперервно і безпомилково;

• Адміністратор не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою веб-сайту, буде відповідати очікуванням і / або вимогам покупця;

• Адміністратор не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою веб-сайту, будуть надані відповідно до очікувань покупця;

• Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з веб-сайту здійснюється Користувачами на свій ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп’ютера внаслідок такого завантаження інформації з веб-сайту;

2.18. Користувачу забороняється втручатися в процеси функціонування веб-сайту і його програмно-інформаційного забезпечення.

2.19. Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості веб-сайту з метою, що може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення законодавства.

3. РЕЄСТРАЦІЯ.

3.1. Користувач має можливість здійснити реєстрацію на веб-сайті.

3.2. Для здійснення реєстрації на веб-сайті Користувачу необхідно заповнити відповідні форми, що пропонуються, зокрема зазначити Прізвище, ім’я, електронну адресу та пароль.

3.3. Після проходження процедури реєстрації Користувачу буде доступний «особистий кабінет».

3.4. Вхід до особистого кабінету здійснюється шляхом введення унікального логіну і паролю.

3.5. В «особистому кабінеті» міститься особиста інформація Користувача, яка була введена ним при реєстрації, а також історія усіх покупок, що здійснювались Користувачем за допомогою веб-сайту.

3.6. Реєстрація на веб-сайті та створення «особистого кабінету» здійснюється безкоштовно.

3.7. Зареєструватись на веб-сайті можуть лише фізичні особи, які мають повну правоздатність.

3.8. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в формі реєстрації і в формах в розділі Порталу «Особистий кабінет», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.9. У разі отримання недостовірної інформації, Адміністратор має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача і припинити надання послуг.

3.10. Після проходження Користувачем процедури реєстрації на веб-сайті Адміністратор та дистриб’ютор виходять з того, що інформація вказана Користувачем при реєстрації є повною, точною та достовірною, а Користувач як особа володіє усією повнотою правомочностей, необхідних для використання веб-сайту та придбання товарів.

3.11. Переваги зареєстрованих Користувачів полягають в наступному:

– в особистому кабінеті збережена історія покупок, здійснених на веб-сайті;

– збережена адреса доставки товару, що вказувалась Користувачем під час попереднього придбання товару;

– можливість отримання інформаційних повідомлень та акційних пропозицій.

3.12. Користувач не повинен передавати свої дані доступу до «особистого кабінету», а особливо пароль третім особам. У випадку, якщо сторонні особи мають право доступу до особистого кабінету Користувача або, якщо існують інші ознаки зловживання особистим кабінетом, Користувач повинен негайно повідомити Адміністратора про такі ознаки та змінити дані доступу.

3.13. Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості веб-сайту з метою порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, з метою недобросовісної конкуренції, з метою порушення законодавства країни знаходження Користувача або країни осіб яким було завдано збитків або шкоди.

4. ТОВАР

4.1. Дистриб’ютор надає максимально точні описи до товарів, ціни і інформацію про наявність. Однак не гарантує (якщо інше конкретно не вказано в письмовому вигляді на цьому веб-сайті), що опис до товарів або інший вміст веб-сайту є точним, повним, достовірним, актуальним і не містить помилок.

4.2. Час від часу на веб-сайті можуть розміщуватися описи до товарів, ціни і інформація про наявність, які містять друкарські помилки, неточності або пропуски. Дистриб’ютор зберігає за собою право без попереднього сповіщення вносити зміни в ціни, описи або інформацію про наявність.

4.3. Дистриб’ютор зберігає за собою право без попереднього повідомлення обмежувати кількість будь-якого товару, доступного для замовлення, і (або) відмовлятися від надання послуги будь-якому Користувачу.

4.4. Дистриб’ютор докладає всіх зусиль для максимально точного відображення кольору товарів, що представлені на веб-сайті, проте фактичний колір залежить від багатьох факторів, включаючи параметри комп’ютера Користувача, тому Дистриб’ютор не гарантує, що комп’ютер буде точно відображати реальні кольори.

4.5. Наявність будь-яких товарів на веб-сайті не гарантує, що товари доступні в будь-який час.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОЛЕННЯ

5.1. Користувач може здійснити замовлення на веб-сайті за допомогою «Кошика» (натиснувши  кнопку «додати до кошика».

5.2. При оформленні замовлення на веб-сайті Користувач (Покупець) зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну для виконання замовлення:

– прізвище, ім’я Покупця;

– адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

– контактний телефон.

– Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

5.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

5.4. Якщо для здійснення та відправлення замовлення необхідна додаткова інформація, Адміністратор має право запросити її у Користувача. У разі ненадання необхідної інформації Користувачем, Адміністратор та дистриб’ютор не несуть відповідальності за надання якісної послуги Користувачу при покупці товару в веб-сайті.

5.5. Користувач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.6. Здійснюючи замовлення на веб-сайті Користувач підтверджує наступне:

– Користувач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

– Користувач надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних;

– Користувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Адміністратору, Компанії, дистриб’ютору з метою можливості виконання умов даної угоди, можливості проведення взаєморозрахунків тощо;

– Користувач погоджується з тим, що Адміністратор має право надавати доступ та передавати персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача з метою виконання замовлення.

5.7. Після здійснення замовлення здійснюється його підготовка та формування товару для відправки Користувачу.

5.8. Доставка товару Дистриб’ютором Користувачу здійснюється наступними способами:

– службою доставки «Нова пошта» (як на відділення, так і кур’єрська доставка);

– кур’єрською доставкою по м. Київ;

– самовивезення з товару з магазину дистриб’ютора.

6. ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Повернення, обмін, заміна товару здійснюється згідно з нормами Закону України «Про захист прав споживачів» за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.

6.2. Користувач має право здійснити повернення придбаного товару неналежної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання.

6.3. Для забезпечення можливості повернення товару Користувач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані. Важливо, щоб товар не був у вживанні і не мав слідів використання.
6.4. Для повернення товару Користувач повинен надати:
- товар з усіма комплектуючими;
- розрахунковий документ, що підтверджує придбання товару;
- гарантійний талон;
- акт, що підтверджує, що товар має істотний недолік (акт виписується сервісним центром у випадку виявлення недоліків товару);
- паспорт, ідентифікаційний код;

6.5. Повернення грошових коштів здійснюється в день пред’явлення  відповідної вимоги, а у випадку не можливості повернення грошових коштів в той же день – в інший строк за згодою сторін, але не пізніше ніж протягом 7 (семи) днів.

6.6. Для отримання додаткової інформації щодо умов повернення товару, заміну, обміну Користувач може зв’язатися з дистриб’ютором: тел. +38 (095) 282-08-08 , Email: shop@esco-kiev.com.ua або через відповідну форму звернення на веб-сайті.

6.7. Користувач може направляти скарги на якість товару за адресою: shop@esco-kiev.com.ua або через відповідну форму звернення на веб-сайті.

7. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Грошова сума, що підлягає оплаті за товар відображається в меню «Кошик» на веб-сайті.

7.2. Користувач може здійснити оплату товару одним із наступних способів:

– безпосередньо на веб-сайті за допомогою платіжної системи LiqPay;

– після отримання товару в службі доставки «Нова пошта» або кур’єру;

– при отриманні товару у точці видачі (самовивезення товару).

7.3. Плата за доставку товару здійснюється під час отримання товару за тарифами служби доставки/кур’єра.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

8.1. Адміністратор Сайту має право:

8.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для використання цього Сайту;

8.1.2. Розміщувати, змінювати і видаляти будь-яку інформацію на Сайті.

8.2. Адміністратор Сайту зобов’язується:

8.2.1. Надавати Користувачу доступ до Сайту відповідно до цієї Угоди.

8.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги використання Сайту.

8.3. Користувач має право:

8.3.1. Отримати доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

8.3.2. Отримувати додаткову інформацію з питань роботи Сайту.

8.3.3. Здійснювати покупку товарів у Дистриб’ютора на сайті.

8.4. Користувач зобов’язується:

8.4.1. Сумлінно використовувати інформацію, отриману на Сайті.

8.4.2. Утриматися від дій, які:

8.4.2.1. можуть перешкодити іншим Користувачам використовувати Сайт.

8.4.2.2. можуть привести до непрацездатності сайту або пристроїв інших користувачів

8.4.2.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають інших користувачів Сайту, виражаються у використанні нецензурних виразів.

8.4.2.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Адміністрації Сайту, Виконавців, інших користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

8.5. Дистриб’ютор має право:

8.5.1. Здійснювати продаж Товару на сайті;

8.5.2. Використовувати у своїй діяльності електронні платіжні системи;

8.6. Дистриб’ютор зобов’язаний:

8.6.1. Обробляти замовлення Користувачів в розумні строки (до 5 днів);

8.6.2. Забезпечувати доставку товару у визначеному даною угодою порядку;

8.6.3. Здійснювати продаж товару належної якості.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Доступ до сайту і все пов’язані матеріали надаються «як є», без прямих гарантій. Адміністратор сайту та Дистриб’ютор не надають ніяких гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для продажу та використання і непорушення третіх, гарантії, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обігу. Крім того, адміністрація сайту відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом користувача до сайту і пов’язані матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до сайту і пов’язані матеріалів і використовує їх на власний ризик.

9.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Адміністратор сайту та Дистриб’ютор не несуть відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані:

а) з доступом Користувача до Сайту і його використанням або неможливістю такого доступу або використання;

б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або

в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації.

9.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в цій Угоді, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання доступу до Сайту і його матеріалами.

9.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Товаром, повинен бути пред’явлений виключно до виробника Товару.

10. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Адміністратор використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Адміністратор не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Адміністратора.

10.2. Адміністратор забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

10.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза межами технічних засобів зв’язку, використовуваних Адміністратору, Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким доступом.

10.4. Веб-сайт передбачає здійснення Користувачами платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Адміністратору та не контролюються ним, а також мають власні умови використання і політику конфіденційності, зокрема але не виключно правила надання послуг в системі LiqPay (https://docs.google.com/document/d/1Uyjf3qYTb0nn2cGlsKz1ZtZNF3y_NXDoM5ec3CIvyoU/edit).

10.5. Детально ознайомитись з інформацією щодо даних, які збираються Адміністратором про Користувачів, як зібрані дані обробляються та зберігаються можна в Загальній політиці конфіденційності Stanley Black & Decker, що розміщена на веб-сайті за посиланням https://shop.blackanddecker.ua/privacy-policy/.

11. КОМЕНТАРІ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ІНШЕ

11.1. Користувачі веб-сайту можуть відправляти огляд, пропозиції, ідеї, коментарі, питання, фотографії, зображення, відео та іншу інформацію.

11.2. Користувачі погоджуються, що інші особи, включаючи широку громадськість, можуть мати доступ до оглядів, пропозицій, ідей, коментарів, тощо інших Користувачів і переглядати їх. Адміністратор не гарантує дотримання конфіденційності оглядів, пропозицій, ідей, коментарів, що опубліковані на веб-сайті іншими Користувачами

11.3. Користувач особисто несе відповідальність за огляд, пропозиції, ідеї, коментарі, питання, фотографії, зображення, відео та іншу інформацію, яку публікує на веб-сайті, а також за наслідки таких публікації.

11.4. Адміністратор має право відстежувати публікації, що здійснюються Користувачами і видаляти їх. Адміністратор не бере на себе ніяких обов’язків і не несе ніякої відповідальності за будь-які публікації, що публікуються Користувачами або будь-якими третіми особами.

11.5. Здійснюючи публікації оглядів, пропозицій, ідей, коментарів, питань, фотографій, зображень, відео та іншої інформації Користувачі надають Адміністратору  необмежені, невиключні, безоплатні, безстрокові, безвідкличні, такі, що підлягають передачі по субліцензії права (але не зобов’язання) на використання, відтворення, зміну, адаптацію, опублікування, переклад, створення похідних робіт, розповсюдження, відображення, виконання, виставлення, трансляцію і інше використання таких публікацій повністю або частково по всьому світу на будь-якому носії або із застосуванням будь-якої технології, яка відома в даний час або буде розроблена в майбутньому, в будь-яких цілях без будь-яких платежів на користь Користувачів, без додаткового дозволу.

11.6. Щодо оглядів, пропозицій, ідей, коментарів, питань, фотографій, зображень, відео та іншої інформації Користувачі підтверджують, заявляють, гарантують наступне:

– оригінальність публікацій (без плагіату раніше опублікованих матеріалів, в тому числі музики);

– наявність всіх майнових прав на публікації, одноосібного і виняткового права (включаючи всі права на об’єкти інтелектуальної власності та інші права власності, реалізовані або відображені в публікації) надати ліцензію на всі зазначені права Компанії або дистриб’ютору за відповідною вимогою Адміністратора;

– точність публікацій Користувачів;

– відсутність порушення прав третіх сторін при здійсненні публікацій;

– наявність письмового дозволу від будь-якого іншого особи, чиє ім’я, фотографія або інше зображення або голос використані Користувачем в публікації, яке дозволить Компанії або дистриб’ютору публікацію без будь-якої винагороди і заперечення;

– звільнення Адміністратора від усіх претензій, що виникають в результаті здійснення публікацій.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (ТОВАРНІ ЗНАКИ)

12.1. Компанія зберігає за собою всі права щодо своїх товарних знаків, комерційних та фірмових найменувань, логотипів і фірмового стилю. Усі знаки, найменування, фірмовий стиль та пов’язані з ними логотипи або зображення є зареєстрованими товарними знаками та (або) товарними знаками, що охороняються законодавством України, США, міжнародним законодавством і договорами.

12.2. Під час користуванням веб-сайтом https://shop.blackanddecker.ua/ Користувачам не надається будь-яка ліцензія на використання у будь-який спосіб знаків, найменувань або фірмового стилю.

12.3. Неправомірне використання товарних знаків, комерційних і фірмових найменувань або фірмового стилю, що відображаються на веб-сайті https://shop.blackanddecker.ua/ суворо заборонено.

12.4. Адміністратор та дистриб’ютор уповноважені використовувати товарні знаки Компанії згідно умов окремих ліцензійних угод в межах реалізації своїх функцій на веб-сайті.

13. ЛІЦЕНЗІЯ ТА ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ

13.1. Компанія надає Користувачам обмежену ліцензію для доступу до веб-сайту https://shop.blackanddecker.ua/ , а також можливість особистого використання веб-сайту.

13.2. Майнові права на матеріали Компанії Користувачам не передаються.

13.3. Користувачі не можуть завантажувати (за винятком кешування сторінок) або змінювати веб-сайт або будь-яку його частину без попередньої письмової згоди Компанії та Адміністратора.

13.4. Ліцензія не поширюється на: перепродаж і використання веб-сайту або його матеріалів в комерційних цілях; збір і використання списків товарів, описів і цін; непрямі способи використання цього веб-сайту або його матеріалів; скачування або копіювання відомостей облікового запису в інтересах іншого продавця; використання будь-якого роду інтелектуального аналізу даних, програм-роботів або подібних інструментів для збору та вилучення даних; використання будь-якого роду інтелектуального аналізу даних, програм-роботів або подібних інструментів збору та вилучення даних.

13.5. Користувачам забороняється відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, відвідувати, публікувати, відображати чи іншим чином використовувати даний веб-сайт або будь-яку його частину в будь-яких комерційних цілях, не передбачених даною Угодою без попередньої письмової згоди Компанії та Адміністратора.

13.6. Усі права, які прямо не надані Користувачам, Компанія зберігає за собою.

13.7. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор керуються безкомпромісною політикою щодо використання товарних знаків або назв в метатегах і (або) прихованому тексті. Зокрема, використання товарних знаків або назв Компанії  в ключових словах метатегів є порушенням товарних знаків, а використання товарних знаків або назв Компанії в тексті сторінок, метатегах і (або) прихованому тексті з метою отримання більш високого рейтингу в пошукових системах є недобросовісною конкуренцією.

13.8. Користувачам без попередньої письмової згоди Компанії та Адміністратора заборонено: розміщувати на веб-сайті посилання на веб-сторінки; використовувати будь-які метатеги або будь-який інший «прихований текст» з торговими марками або найменуваннями Компанії; використовувати фрейми, інтерактивні посилання або інші методи для зв’язування або з’єднання товарних знаків, логотипів або інших матеріалів Компанії з рекламними оголошеннями і (або) іншою інформацією, що не розміщена на веб-сайті https://shop.blackanddecker.ua/.

13.9 Адміністратор в будь-який час може відкликати обмежену ліцензію з будь-якої причини або без неї.

13.10. У разі порушення умов даної Угоди Компанія та дистриб’ютор зберігають за собою право звертатися до засобів правового захисту, передбачених відповідно до законодавства. Компанія зберігає за собою право на свій розсуд відмовити в доступі до веб-сайту будь-якій особі в будь-який час і з будь-якої причини або без такої, включаючи, крім іншого, порушення цієї Угоди.

Звертаємо увагу! Компанія активно і в повному обсязі відповідно до законодавства здійснює захист своїх прав на об’єкти інтелектуальної власності, включно із застосуванням цивільно-правових засобів судового захисту та кримінального переслідування.

14. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

14.1. Усі матеріали, що розміщені на веб-сайті https://shop.blackanddecker.ua/, а саме: код HTML, сценарії, текст, графіка, логотипи, значки кнопок, зображення, відео, програмне забезпечення, мобільні додатки і аудіо є власністю Компанії або власністю контрагентів Компанії і захищаються законодавством.

14.2. Усе програмне забезпечення, що використовується на веб-сайті, є власністю Компанії або власністю контрагентів Компанії і захищається законодавством України, США та міжнародним законодавством про авторське право.

15. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

15.1. На веб-сайті https://shop.blackanddecker.ua/ Компанією, дистриб’ютором та Адміністратором не допускаються дії, що  порушують авторські права. Адміністратор може видаляти інформацію будь-якого роду, наприклад, при отриманні належного повідомлення про те, що така інформація порушує авторські права інших осіб.

15.2. Адміністратор може припинити можливість здійснення публікацій, якщо при відповідних обставинах особа, що їх здійснює розглядається як постійний порушник.

Звертаємо увагу! Якщо Користувач є власником авторських прав або агентом такого власника та вважає, що будь-яка публікація на цьому веб-сайті порушує авторські права, такий Користувач може повідомити про це Адміністратора надавши в письмовому вигляді наступне:

– Фізичний або електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника виключного авторського права, яке імовірно порушується.

– Вказівка ​​місця розташування оригінального твору, що охороняється авторським правом, або його авторизованої копії.

– Вказівка ​​матеріалу, який, як стверджується, порушує авторські права, а також опис дій, що порушують авторські права, а також надання інформації, достатньо обґрунтованої, щоб дозволити Адміністратору виявити таке порушення.

– Інформацію, досить обґрунтовану, щоб дозволити Адміністратору зв’язатися із скаржником, таку як адреса, телефонний номер та адреса електронної пошти (за наявності).

– Заява про наявність вагомих підстав вважати, що використання матеріалу у формі, зазначеній в претензії, не дозволено власником авторського права, його агентами або законом.

– Заява про точність представленої в повідомленні інформації та затвердження того, що скаржник, усвідомлюючи можливість покарання за повідомлення неправдивої інформації, уповноважений діяти від імені власника виключного авторського права, яке імовірно порушується.

15.3. Користувач погоджується, що претензія може бути визнана не обґрунтованою, якщо вона не містить усієї необхідної інформації наведеної вище.

16. ПОСИЛАННЯ

16.1. На веб-сайті можуть розміщуватись посилання, що ведуть до одного чи більше зовнішніх веб-сайтів або ресурсів, керованих третіми сторонами (далі – «Сайти третіх сторін»).

16.2. Деякі Сайти третіх сторін також можуть містити посилання на веб-сайт. Жодне з таких посилань не повинно розглядатися як факт, що Компанія, дистриб’ютор, Адміністратор підтримують Сайти третіх сторін або будь-який вміст, що на них представлений.

16.3. Компанія, дистриб’ютор, Адміністратор не контролює Сайти третіх сторін їх вміст, рекламу, товари або інші матеріали, розміщені або доступні на цих Веб-сайтах третіх сторін, і не несе відповідальності або зобов’язань щодо них, якщо тільки ці посилання не ведуть на інший веб-сайт Компанії.

16.4. Здійснюючи перехід на будь-які Сайти третіх сторін Користувачі приймають на себе весь ризик пов’язаний з таким переходом. Компанія, дистриб’ютор, Адміністратор не несе ніякої відповідальності за товари та послуги, що надаються за допомогою Сайтів третіх сторін, а також не відповідає за будь-які втрати або збитки Користувачів.

17. ЗАБОРОНИ НА ВЕБ-САЙТІ

17.1. Користувачам заборонено публікувати, передавати, поширювати, завантажувати або просувати будь-які повідомлення, що містять зміст або матеріали наступного характеру:

– незаконні, непристойні, вульгарні, сексуального характеру, що містять погрози або домагання, образливі, повні ненависті, принизливі в расовому або етнічному відношенні, наклепницькі, що стосуються права на невтручання в особисте життя або право на гласність, що порушують права на об’єкти інтелектуальної власності або іншим чином порушують права третіх осіб або є неоднозначними;

– містять програмні віруси, пошкоджені файли або будь-які інші подібні програмні файли (або складаються з них), створені з метою пошкодити інший комп’ютер або змінити його функціонування;

– містять політичні агітації, сторонню рекламу, рекламні матеріали або інші форми нав’язування послуг іншим Користувачам, фізичним або юридичним особам;

– містять «листи щастя», фінансові піраміди, масові поштові відправлення або будь-яку форму спаму;

– використовують підроблені адреси електронної пошти, видають себе за іншу фізичну або юридичну особу, включаючи Компанію, дистриб’ютора їх співробітників і агентів, або іншим чином вводять Користувачів в оману щодо походження вмісту;

– заохочують поведінку, яке представляє собою кримінальний злочин;

– які можуть спричинити за собою цивільну відповідальність;

– які іншим чином порушують будь-які закони;

– дії вчинення яких класифікується Адміністратором як такі, що порушують права будь-якого іншого Користувача на використання веб-сайту і (або) пов’язаних з ним послуг і товарів, перешкоджає їх здійсненню або втручається в них.

18. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

18.1. Відвідуючи веб-сайт Користувач погоджується, що дана Угода, а також будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та Адміністратором регулюються законодавством України без дотримання принципів колізійного права.

19. СПОРИ

19.1. Будь-який спір, що виникає між Користувачами і Компанією, дистриб’ютором, Адміністратором відносно цього веб-сайту або розміщених на ньому матеріалів, передається на розгляд до суду відповідної юрисдикції за місцем реєстрації Компанії, дистриб’ютора, Адміністратора, який є єдиним і винятковим засобом правового захисту, рішення якого є остаточним і обов’язковим для виконання.

19.2. Будь-яка претензія, необхідна для подання до суду, передається шляхом подачі позову протягом 3 (трьох) місяців з моменту виникнення події, що стала підставою для подачі претензії.

19.3. Права і обов’язки сторін щодо вирішення спорів в суді повинні реалізовуватися згідно норм чинного законодавства відповідної країни реєстрації.

19.4. Судові рішення і постанови, які набрали законної сили є остаточним і обов’язковим для виконання.

19.5. Суд не має повноважень вносити поправки або зміни в дану Угоду.


20. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

20.1. Веб-сайт https://shop.blackanddecker.ua/ і вся інформація, вміст, матеріали і послуги, що містяться на ньому або до яких у Користувачів є доступ надаються Користувачам на умовах «як є» та «як доступно», якщо інше не обумовлено письмово.

20.2. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор не роблять та не надають жодних гарантій (прямих або непрямих) щодо функціонування веб-сайту або інформації, змісту, матеріалів або послуг, що містяться на веб-сайті або до яких у Користувачів є доступ завдяки веб-сайту, якщо інше не обумовлено письмово.

20.3. Користувачі погоджуються з тим, що користування веб-сайтом здійснюється ними на власний ризик.

20.4. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор не гарантують, що веб-сайт, інформація, вміст, матеріали або послуги, що містяться на ньому або до яких у Користувачів є доступ завдяки веб-сайту, його сервери або повідомлення, відправлені від імені Адміністратора не містять вірусів або інших шкідливих компонентів.

20.5. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор не надає прямих гарантій для проданих на веб-сайті товарів, окрім тих, що вказані для кожного товару. Адміністратор в повній мірі, наскільки це можливо в рамках законодавства відмовляється від усіх гарантій, у тому числі гарантій щодо товарного стану і придатності товару для певних цілей.

20.6. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор в жодному разі не несе відповідальність перед будь-якими особами за будь-які збитки, що виникають у зв’язку з використанням веб-сайту, інформації, вмісту, матеріалів (у тому числі програмного забезпечення) або послуг, що містяться на ньому або до яких Користувачі мають доступ завдяки веб-сайту, в тому числі, але не обмежуючись прямі, непрямі, випадкові, штрафні або інші збитки, упущений дохід або прибуток, витрати на заміну, витрати у зв’язку з припиненням господарської діяльності, втрата або пошкодження даних в результаті використання представленої інформації або довіри до неї, навіть якщо попередньо Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор поінформовані про можливість таких збитків, якщо інше не обумовлено письмово.

20.7. Згідно вимог законодавства, не дозволяється обмеження деяких гарантій щодо відшкодування певних видів збитків. У випадку, якщо такі вимоги законодавства можуть мати відношення до Користувачів деякі або усі вищенаведені в п. 17.1-17.16 обмеження не будуть застосовані до таких Користувачів. У такому випадку Користувачі зможуть мати додаткові права.

21. ІНШІ УМОВИ

21.1. Адміністратор має право на свій розсуд надавати можливість участі в лотереях, конкурсах або інших заходах просування через веб-сайт. На додаток до цих умов: лотереї, конкурси чи інші заходи просування регулюються умовами, специфічними для цих лотерей, конкурсів чи інших заходів просування. У разі конфлікту між цією Угодою та умовами, що діють відносно лотерей, конкурсів чи інших заходів просування, Угода має переважну силу.

21.2. Про будь-які зміни цієї Угоди Користувачів буде повідомлено на веб-сайті. Використання Користувачами веб-сайту після отримання повідомлення про зміни Угоди буде вважатися і тлумачитися як згода з цими змінами і їх прийняття. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, нікчемним або з якої-небудь причини не матиме юридичної сили, це положення не повинно впливати на дійсність і законність всіх інших положень.

21.3. У разі якщо зміни в Угоді є значними, Адміністратор та дистриб’ютор докладуть всіх зусиль, щоб донести до Користувачів інформацію про прийняті зміни, щоб такі зміни не пройшли непомітно для Користувачів.

21.4. У разі якщо Компанією, дистриб’ютором, Адміністратором були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сервісів веб-сайту. Факт не припинення використання веб-сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

21.5. Компанія, дистриб’ютор та Адміністратор не несуть відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Адміністратора або дистриб’ютора для отримання роз’яснень щодо положень Угоди.

Знижка 250грн

На будь-який товар від 2 000 грн. (або суму в кошику). Включаючи акційні товари

0
    0
    Ваш кошик
    Ваша картка пустаПовернутися до магазину
      Використати купон